HashAlgorithm.Hash Vlastnost

Definice

Získá hodnotu vypočítaného hash kódu.

public:
 virtual property cli::array <System::Byte> ^ Hash { cli::array <System::Byte> ^ get(); };
public virtual byte[]? Hash { get; }
public virtual byte[] Hash { get; }
member this.Hash : byte[]
Public Overridable ReadOnly Property Hash As Byte()

Hodnota vlastnosti

Byte[]

Aktuální hodnota vypočítaného hash kódu.

Výjimky

Objekt již byl odstraněn.

Poznámky

Vlastnost Hash je pole bajtů; vlastnost je HashSize hodnota, která představuje bity. Proto je počet prvků v Hash 18. velikosti HashSize .

Platí pro