HashAlgorithm.Hash HashAlgorithm.Hash HashAlgorithm.Hash HashAlgorithm.Hash Property

Definice

Získá hodnotu kód Vypočítaný algoritmus hash.Gets the value of the computed hash code.

public:
 virtual property cli::array <System::Byte> ^ Hash { cli::array <System::Byte> ^ get(); };
public virtual byte[] Hash { get; }
member this.Hash : byte[]
Public Overridable ReadOnly Property Hash As Byte()

Hodnota vlastnosti

Byte[]

Aktuální hodnota vypočítaná hodnota hash.The current value of the computed hash code.

Výjimky

Objekt již byl uvolněn.The object has already been disposed.

Poznámky

Hash Bajtové pole je vlastnost; HashSize vlastnost je hodnota, která představují bity.The Hash property is a byte array; the HashSize property is a value that represent bits. Proto se počet prvků v Hash je jednu velikost HashSize.Therefore, the number of elements in Hash is one-eighth the size of HashSize.

Platí pro