HashAlgorithm.HashFinal HashAlgorithm.HashFinal HashAlgorithm.HashFinal HashAlgorithm.HashFinal Method

Definice

Při přepisu v odvozené třídě, dokončí výpočet hodnoty hash po poslední data zpracovává objekt kryptografické datového proudu.When overridden in a derived class, finalizes the hash computation after the last data is processed by the cryptographic stream object.

protected:
 abstract cli::array <System::Byte> ^ HashFinal();
protected abstract byte[] HashFinal ();
abstract member HashFinal : unit -> byte[]
Protected MustOverride Function HashFinal () As Byte()

Návraty

Byte[]

Vypočítaný algoritmus hash kód.The computed hash code.

Poznámky

Tato metoda dokončí všechny částečné výpočtu a vrátí hodnotu správným hashovacím pro datový proud.This method finalizes any partial computation and returns the correct hash value for the data stream.

Platí pro