HashAlgorithm.HashSizeValue Pole

Definice

Představuje velikost vypočítaného kódu hash v bitech.Represents the size, in bits, of the computed hash code.

protected: int HashSizeValue;
protected int HashSizeValue;
val mutable HashSizeValue : int
Protected HashSizeValue As Integer 

Hodnota pole

Poznámky

Algoritmus hash určuje velikost kódu hash.The hash algorithm specifies the size of the hash code. SHA1 například používá velikost hash 160 bitů.For example, SHA1 uses a hash size of 160 bits.

Toto pole je dostupné prostřednictvím vlastnosti HashSize.This field is accessed through the HashSize property.

Platí pro