HashAlgorithm.HashSizeValue HashAlgorithm.HashSizeValue HashAlgorithm.HashSizeValue HashAlgorithm.HashSizeValue Field

Definice

Představuje velikost vypočítaného kódu hash v bitech.Represents the size, in bits, of the computed hash code.

protected: int HashSizeValue;
protected int HashSizeValue;
val mutable HashSizeValue : int
Protected HashSizeValue As Integer 

Hodnota pole

Poznámky

Algoritmus hash určuje velikost kódu hash.The hash algorithm specifies the size of the hash code. Například SHA1 používá velikost hash 160 bitů.For example, SHA1 uses a hash size of 160 bits.

Toto pole je dostupné prostřednictvím HashSize vlastnosti.This field is accessed through the HashSize property.

Platí pro