HashAlgorithm.HashSizeValue HashAlgorithm.HashSizeValue HashAlgorithm.HashSizeValue HashAlgorithm.HashSizeValue Field

Definice

Představuje velikost v bitech, vypočtená hodnota hash.Represents the size, in bits, of the computed hash code.

protected: int HashSizeValue;
protected int HashSizeValue;
val mutable HashSizeValue : int
Protected HashSizeValue As Integer 

Hodnota pole

Poznámky

Hashovací algoritmus Určuje velikost hodnota hash.The hash algorithm specifies the size of the hash code. Například SHA1 velikostí hodnoty hash z 160 bitů.For example, SHA1 uses a hash size of 160 bits.

Toto pole je přístupný prostřednictvím HashSize vlastnost.This field is accessed through the HashSize property.

Platí pro