HashAlgorithm.HashValue Pole

Definice

Představuje hodnotu vypočítaného kódu hash.Represents the value of the computed hash code.

protected: cli::array <System::Byte> ^ HashValue;
protected byte[] HashValue;
val mutable HashValue : byte[]
Protected HashValue As Byte() 

Hodnota pole

Byte[]

Poznámky

Toto pole je dostupné prostřednictvím Hash vlastnosti.This field is accessed through the Hash property.

Platí pro