HashAlgorithm.HashValue HashAlgorithm.HashValue HashAlgorithm.HashValue HashAlgorithm.HashValue Field

Definice

Představuje hodnotu vypočítaného kódu hash.Represents the value of the computed hash code.

protected public: cli::array <System::Byte> ^ HashValue;
protected internal byte[] HashValue;
val mutable HashValue : byte[]
Protected Friend HashValue As Byte() 

Hodnota pole

Byte[]

Poznámky

Toto pole je dostupné prostřednictvím Hash vlastnosti.This field is accessed through the Hash property.

Platí pro