HashAlgorithmName.Inequality(HashAlgorithmName, HashAlgorithmName) HashAlgorithmName.Inequality(HashAlgorithmName, HashAlgorithmName) HashAlgorithmName.Inequality(HashAlgorithmName, HashAlgorithmName) HashAlgorithmName.Inequality(HashAlgorithmName, HashAlgorithmName) Operator

Definice

Určuje, zda dva HashAlgorithmName zadané objekty nejsou stejné.Determines whether two specified HashAlgorithmName objects are not equal.

public:
 static bool operator !=(System::Security::Cryptography::HashAlgorithmName left, System::Security::Cryptography::HashAlgorithmName right);
public static bool operator != (System.Security.Cryptography.HashAlgorithmName left, System.Security.Cryptography.HashAlgorithmName right);
static member op_Inequality : System.Security.Cryptography.HashAlgorithmName * System.Security.Cryptography.HashAlgorithmName -> bool
Public Shared Operator != (left As HashAlgorithmName, right As HashAlgorithmName) As Boolean

Parametry

left
HashAlgorithmName HashAlgorithmName HashAlgorithmName HashAlgorithmName

První objekt k porovnání.The first object to compare.

right
HashAlgorithmName HashAlgorithmName HashAlgorithmName HashAlgorithmName

Druhý objekt k porovnání.The second object to compare.

Návraty

truePokud obě left i right Name nemajífalsestejnou hodnotu, v opačném případě.true if both left and right do not have the same Name value; otherwise, false.

Poznámky

Metoda definuje operaci operátoru nerovnosti pro HashAlgorithmName hodnoty. InequalityThe Inequality method defines the operation of the inequality operator for HashAlgorithmName values.

Platí pro