HashAlgorithmName.SHA512 HashAlgorithmName.SHA512 HashAlgorithmName.SHA512 HashAlgorithmName.SHA512 Property

Definice

Získá název algoritmu hash, který představuje "SHA512".Gets a hash algorithm name that represents "SHA512".

public:
 static property System::Security::Cryptography::HashAlgorithmName SHA512 { System::Security::Cryptography::HashAlgorithmName get(); };
public static System.Security.Cryptography.HashAlgorithmName SHA512 { get; }
member this.SHA512 : System.Security.Cryptography.HashAlgorithmName
Public Shared ReadOnly Property SHA512 As HashAlgorithmName

Hodnota vlastnosti

Název algoritmu hash, který představuje "SHA512".A hash algorithm name that represents "SHA512".

Platí pro