HashAlgorithmName.ToString HashAlgorithmName.ToString HashAlgorithmName.ToString HashAlgorithmName.ToString Method

Definice

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální HashAlgorithmName instance.Returns the string representation of the current HashAlgorithmName instance.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

Řetězcové vyjádření aktuální HashAlgorithmName instance.The string representation of the current HashAlgorithmName instance.

Poznámky

ToString MetodaName vrátí vlastnost, pokud byla přiřazena.The ToString method returns the Name property, if it has been assigned. V opačném případě String.Emptyvrátí.Otherwise, it returns String.Empty.

Platí pro