ICryptoTransform.CanTransformMultipleBlocks ICryptoTransform.CanTransformMultipleBlocks ICryptoTransform.CanTransformMultipleBlocks ICryptoTransform.CanTransformMultipleBlocks Property

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda lze transformovat více bloků.Gets a value indicating whether multiple blocks can be transformed.

public:
 property bool CanTransformMultipleBlocks { bool get(); };
public bool CanTransformMultipleBlocks { get; }
member this.CanTransformMultipleBlocks : bool
Public ReadOnly Property CanTransformMultipleBlocks As Boolean

Hodnota vlastnosti

trueje-li možné transformovat více bloků; v opačném případě. falsetrue if multiple blocks can be transformed; otherwise, false.

Platí pro

Viz také