ICryptoTransform.OutputBlockSize ICryptoTransform.OutputBlockSize ICryptoTransform.OutputBlockSize ICryptoTransform.OutputBlockSize Property

Definice

Získá velikost výstupního bloku.Gets the output block size.

public:
 property int OutputBlockSize { int get(); };
public int OutputBlockSize { get; }
member this.OutputBlockSize : int
Public ReadOnly Property OutputBlockSize As Integer

Hodnota vlastnosti

Velikost výstupních datových bloků v bajtech.The size of the output data blocks in bytes.

Platí pro

Viz také