KeyedHashAlgorithm.KeyValue KeyedHashAlgorithm.KeyValue KeyedHashAlgorithm.KeyValue KeyedHashAlgorithm.KeyValue Field

Definice

Klíč, který se má použít v algoritmu hash.The key to use in the hash algorithm.

protected: cli::array <System::Byte> ^ KeyValue;
protected byte[] KeyValue;
val mutable KeyValue : byte[]
Protected KeyValue As Byte() 

Hodnota pole

Byte[]

Poznámky

Toto pole je dostupné prostřednictvím Key vlastnosti.This field is accessed through the Key property.

Platí pro

Viz také