ManifestSignatureInformation.AuthenticodeSignature ManifestSignatureInformation.AuthenticodeSignature ManifestSignatureInformation.AuthenticodeSignature ManifestSignatureInformation.AuthenticodeSignature Property

Definice

Získá informace o podpisu Authenticode pro manifest.Gets the Authenticode signature information for a manifest.

public:
 property System::Security::Cryptography::X509Certificates::AuthenticodeSignatureInformation ^ AuthenticodeSignature { System::Security::Cryptography::X509Certificates::AuthenticodeSignatureInformation ^ get(); };
public System.Security.Cryptography.X509Certificates.AuthenticodeSignatureInformation AuthenticodeSignature { get; }
member this.AuthenticodeSignature : System.Security.Cryptography.X509Certificates.AuthenticodeSignatureInformation
Public ReadOnly Property AuthenticodeSignature As AuthenticodeSignatureInformation

Hodnota vlastnosti

AuthenticodeSignatureInformation Objekt, který obsahuje informace o podpisu Authenticode pro manifest, nebo null Pokud neexistuje žádný podpis.An AuthenticodeSignatureInformation object that contains Authenticode signature information for the manifest, or null if there is no signature.

Platí pro