ManifestSignatureInformation.Manifest ManifestSignatureInformation.Manifest ManifestSignatureInformation.Manifest ManifestSignatureInformation.Manifest Property

Definice

Získá typ manifestu.Gets the type of a manifest.

public:
 property System::Security::ManifestKinds Manifest { System::Security::ManifestKinds get(); };
public System.Security.ManifestKinds Manifest { get; }
member this.Manifest : System.Security.ManifestKinds
Public ReadOnly Property Manifest As ManifestKinds

Hodnota vlastnosti

Platí pro