ManifestSignatureInformation.StrongNameSignature ManifestSignatureInformation.StrongNameSignature ManifestSignatureInformation.StrongNameSignature ManifestSignatureInformation.StrongNameSignature Property

Definice

Získá podrobnosti o podpis silného názvu manifestu.Gets the details of the strong name signature of a manifest.

public:
 property System::Security::Cryptography::StrongNameSignatureInformation ^ StrongNameSignature { System::Security::Cryptography::StrongNameSignatureInformation ^ get(); };
public System.Security.Cryptography.StrongNameSignatureInformation StrongNameSignature { get; }
member this.StrongNameSignature : System.Security.Cryptography.StrongNameSignatureInformation
Public ReadOnly Property StrongNameSignature As StrongNameSignatureInformation

Hodnota vlastnosti

A StrongNameSignature objekt, který obsahuje podpis, nebo null Pokud neexistuje žádný podpis silného názvu.A StrongNameSignature object that contains the signature, or null if there is no strong name signature.

Platí pro