MemoryProtectionScope MemoryProtectionScope MemoryProtectionScope MemoryProtectionScope Enum

Definice

Určuje obor ochrana paměti používané Protect(Byte[], MemoryProtectionScope) metody.Specifies the scope of memory protection to be applied by the Protect(Byte[], MemoryProtectionScope) method.

public enum class MemoryProtectionScope
public enum MemoryProtectionScope
type MemoryProtectionScope = 
Public Enum MemoryProtectionScope
Dědičnost
MemoryProtectionScopeMemoryProtectionScopeMemoryProtectionScopeMemoryProtectionScope

Pole

CrossProcess CrossProcess CrossProcess CrossProcess 1

Veškerý kód v procesu můžete odemknout paměť, který byl chráněn pomocí Protect(Byte[], MemoryProtectionScope) metody.All code in any process can unprotect memory that was protected using the Protect(Byte[], MemoryProtectionScope) method.

SameLogon SameLogon SameLogon SameLogon 2

Pouze kódu spuštěného v kontextu uživatele jako kód, který volá se, Protect(Byte[], MemoryProtectionScope) metoda můžete odemknout paměť.Only code running in the same user context as the code that called the Protect(Byte[], MemoryProtectionScope) method can unprotect memory.

SameProcess SameProcess SameProcess SameProcess 0

Pouze kód spuštěný ve stejném procesu jako kód, který volá se, Protect(Byte[], MemoryProtectionScope) metoda můžete odemknout paměť.Only code running in the same process as the code that called the Protect(Byte[], MemoryProtectionScope) method can unprotect memory.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak používat ochranu dat.The following code example shows how to use data protection.

#using <System.Security.dll>

using namespace System;
using namespace System::Security::Cryptography;

int main()
{
  
  // Create the original data to be encrypted (The data length should be a multiple of 16).
  array<Byte>^secret = {1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4};
  
  // Encrypt the data in memory. The result is stored in the same same array as the original data.
  ProtectedMemory::Protect( secret, MemoryProtectionScope::SameLogon );
  
  // Decrypt the data in memory and store in the original array.
  ProtectedMemory::Unprotect( secret, MemoryProtectionScope::SameLogon );
}
using System;
using System.Security.Cryptography;

public class MemoryProtectionSample
{

	public static void Main()
	{
// Create the original data to be encrypted (The data length should be a multiple of 16).
		
byte [] secret = { 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 };

// Encrypt the data in memory. The result is stored in the same same array as the original data.
		ProtectedMemory.Protect( secret, MemoryProtectionScope.SameLogon );
	
// Decrypt the data in memory and store in the original array.
		ProtectedMemory.Unprotect( secret, MemoryProtectionScope.SameLogon );
	}

}
Imports System
Imports System.Security.CryptographyPublic Class MemoryProtectionSample

  Public Shared Sub Main()
    ' Create the original data to be encrypted (The data length should be a multiple of 16).
    Dim secret As Byte() = {1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4}

    ' Encrypt the data in memory. The result is stored in the same same array as the original data.
    ProtectedMemory.Protect(secret, MemoryProtectionScope.SameLogon)

    ' Decrypt the data in memory and store in the original array.
    ProtectedMemory.Unprotect(secret, MemoryProtectionScope.SameLogon)

  End Sub
End Class

Poznámky

Tento výčet je používán s Protect a Unprotect metody k ochraně dat v paměti.This enumeration is used with the Protect and Unprotect methods to protect data in memory.

Platí pro