OidGroup OidGroup OidGroup OidGroup Enum

Definice

Identifikuje Windows kryptografických objektu (OID) identifikátor skupiny.Identifies Windows cryptographic object identifier (OID) groups.

public enum class OidGroup
public enum OidGroup
type OidGroup = 
Public Enum OidGroup
Dědičnost

Pole

All All All All 0

Všechny skupiny.All the groups.

Attribute Attribute Attribute Attribute 5

Skupina Windows, která je reprezentována CRYPT_RDN_ATTR_OID_GROUP_ID.The Windows group that is represented by CRYPT_RDN_ATTR_OID_GROUP_ID.

EncryptionAlgorithm EncryptionAlgorithm EncryptionAlgorithm EncryptionAlgorithm 2

Skupina Windows, která je reprezentována CRYPT_ENCRYPT_ALG_OID_GROUP_ID.The Windows group that is represented by CRYPT_ENCRYPT_ALG_OID_GROUP_ID.

EnhancedKeyUsage EnhancedKeyUsage EnhancedKeyUsage EnhancedKeyUsage 7

Skupina Windows, která je reprezentována CRYPT_ENHKEY_USAGE_OID_GROUP_ID.The Windows group that is represented by CRYPT_ENHKEY_USAGE_OID_GROUP_ID.

ExtensionOrAttribute ExtensionOrAttribute ExtensionOrAttribute ExtensionOrAttribute 6

Skupina Windows, která je reprezentována CRYPT_EXT_OR_ATTR_OID_GROUP_ID.The Windows group that is represented by CRYPT_EXT_OR_ATTR_OID_GROUP_ID.

HashAlgorithm HashAlgorithm HashAlgorithm HashAlgorithm 1

Skupina Windows, která je reprezentována CRYPT_HASH_ALG_OID_GROUP_ID.The Windows group that is represented by CRYPT_HASH_ALG_OID_GROUP_ID.

KeyDerivationFunction KeyDerivationFunction KeyDerivationFunction KeyDerivationFunction 10

Skupina Windows, která je reprezentována CRYPT_KDF_OID_GROUP_ID.The Windows group that is represented by CRYPT_KDF_OID_GROUP_ID.

Policy Policy Policy Policy 8

Skupina Windows, která je reprezentována CRYPT_POLICY_OID_GROUP_ID.The Windows group that is represented by CRYPT_POLICY_OID_GROUP_ID.

PublicKeyAlgorithm PublicKeyAlgorithm PublicKeyAlgorithm PublicKeyAlgorithm 3

Skupina Windows, která je reprezentována CRYPT_PUBKEY_ALG_OID_GROUP_ID.The Windows group that is represented by CRYPT_PUBKEY_ALG_OID_GROUP_ID.

SignatureAlgorithm SignatureAlgorithm SignatureAlgorithm SignatureAlgorithm 4

Skupina Windows, která je reprezentována CRYPT_SIGN_ALG_OID_GROUP_ID.The Windows group that is represented by CRYPT_SIGN_ALG_OID_GROUP_ID.

Template Template Template Template 9

Skupina Windows, která je reprezentována CRYPT_TEMPLATE_OID_GROUP_ID.The Windows group that is represented by CRYPT_TEMPLATE_OID_GROUP_ID.

Poznámky

Tento výčet je používán FromOidValue metody.This enumeration is used by the FromOidValue method.

Platí pro