PasswordDeriveBytes.Reset Metoda

Definice

Obnoví stav operace.Resets the state of the operation.

public:
 override void Reset();
public override void Reset ();
override this.Reset : unit -> unit
Public Overrides Sub Reset ()

Platí pro

Viz také