RSAEncryptionPaddingMode RSAEncryptionPaddingMode RSAEncryptionPaddingMode RSAEncryptionPaddingMode Enum

Definice

Určuje režim odsazení, který se použije při operacích šifrování nebo dešifrování RSA.Specifies the padding mode to use with RSA encryption or decryption operations.

public enum class RSAEncryptionPaddingMode
public enum RSAEncryptionPaddingMode
type RSAEncryptionPaddingMode = 
Public Enum RSAEncryptionPaddingMode
Dědičnost
RSAEncryptionPaddingModeRSAEncryptionPaddingModeRSAEncryptionPaddingModeRSAEncryptionPaddingMode

Pole

Oaep Oaep Oaep Oaep 1

Optimální odsazení asymetrického šifrováníOptimal Asymmetric Encryption Padding. Doporučuje se pro nové aplikace.It is recommended for new applications.

Pkcs1 Pkcs1 Pkcs1 Pkcs1 0

PKCS #1 v 1.5.PKCS #1 v1.5. Kompatibilita se stávajícími aplikacemi je podporovaná.It is supported for compatibility with existing applications.

Poznámky

Režim odpovídá schématu šifrování RSAES-OEAP popsanému v souboru PKCS #1: Oaep StandardRSA šifrování Pkcs1 a režim odpovídá schématu šifrování RSAES-výplně PKCS1-v1_5 popsanému v souboru PKCS #1: Standardšifrování RSA.The Oaep mode corresponds to the RSAES-OEAP encryption scheme described in the PKCS #1: RSA Encryption Standard, and the Pkcs1 mode corresponds to the RSAES-PKCS1-v1_5 encryption scheme described in the PKCS #1: RSA Encryption Standard.

Platí pro