RSAEncryptionPaddingMode RSAEncryptionPaddingMode RSAEncryptionPaddingMode RSAEncryptionPaddingMode Enum

Definice

Určuje režim odsazení pomocí operace šifrování nebo dešifrování RSA.Specifies the padding mode to use with RSA encryption or decryption operations.

public enum class RSAEncryptionPaddingMode
public enum RSAEncryptionPaddingMode
type RSAEncryptionPaddingMode = 
Public Enum RSAEncryptionPaddingMode
Dědičnost
RSAEncryptionPaddingModeRSAEncryptionPaddingModeRSAEncryptionPaddingModeRSAEncryptionPaddingMode

Pole

Oaep Oaep Oaep Oaep 1

Odsazení optimální asymetrického šifrování.Optimal Asymmetric Encryption Padding.

Pkcs1 Pkcs1 Pkcs1 Pkcs1 0

V1.5 PKCS č. 1.PKCS #1 v1.5.

Platí pro