RSASignaturePadding.Inequality(RSASignaturePadding, RSASignaturePadding) RSASignaturePadding.Inequality(RSASignaturePadding, RSASignaturePadding) RSASignaturePadding.Inequality(RSASignaturePadding, RSASignaturePadding) RSASignaturePadding.Inequality(RSASignaturePadding, RSASignaturePadding) Operator

Definice

Určuje, zda dvě zadané RSASignaturePadding objektů.Indicates whether two specified RSASignaturePadding objects are unequal.

public:
 static bool operator !=(System::Security::Cryptography::RSASignaturePadding ^ left, System::Security::Cryptography::RSASignaturePadding ^ right);
public static bool operator != (System.Security.Cryptography.RSASignaturePadding left, System.Security.Cryptography.RSASignaturePadding right);
static member op_Inequality : System.Security.Cryptography.RSASignaturePadding * System.Security.Cryptography.RSASignaturePadding -> bool
Public Shared Operator != (left As RSASignaturePadding, right As RSASignaturePadding) As Boolean

Parametry

left
RSASignaturePadding RSASignaturePadding RSASignaturePadding RSASignaturePadding

První objekt k porovnání.The first object to compare.

right
RSASignaturePadding RSASignaturePadding RSASignaturePadding RSASignaturePadding

Druhý objekt k porovnání.The second object to compare.

Návraty

true Pokud left a right jsou nerovnost; v opačném případě false.true if left and right are unequal; otherwise, false.

Poznámky

Inequality Metoda definuje operaci operátor nerovnosti pro RSASignaturePadding hodnoty.The Inequality method defines the operation of the inequality operator for RSASignaturePadding values.

Dvě RSASignaturePadding hodnoty rovny pokud jejich Mode hodnoty vlastností se liší.Two RSASignaturePadding values are unequal if their Mode property values are different.

Platí pro