RSASignaturePadding.Pss RSASignaturePadding.Pss RSASignaturePadding.Pss RSASignaturePadding.Pss Property

Definice

Získá objekt, který používá režim odsazení podpory PSS.Gets an object that uses PSS padding mode.

public:
 static property System::Security::Cryptography::RSASignaturePadding ^ Pss { System::Security::Cryptography::RSASignaturePadding ^ get(); };
public static System.Security.Cryptography.RSASignaturePadding Pss { get; }
member this.Pss : System.Security.Cryptography.RSASignaturePadding
Public Shared ReadOnly Property Pss As RSASignaturePadding

Hodnota vlastnosti

Objekt, který používá Pss režim vyplňování s počtem příměsi bajtů se rovná velikosti hodnoty hash.An object that uses the Pss padding mode with the number of salt bytes equal to the size of the hash.

Platí pro