RSASignaturePaddingMode RSASignaturePaddingMode RSASignaturePaddingMode RSASignaturePaddingMode Enum

Definice

Určuje režim odsazení pro použití s RSA operace vytvoření nebo ověření podpisu.Specifies the padding mode to use with RSA signature creation or verification operations.

public enum class RSASignaturePaddingMode
public enum RSASignaturePaddingMode
type RSASignaturePaddingMode = 
Public Enum RSASignaturePaddingMode
Dědičnost
RSASignaturePaddingModeRSASignaturePaddingModeRSASignaturePaddingModeRSASignaturePaddingMode

Pole

Pkcs1 Pkcs1 Pkcs1 Pkcs1 0

V1.5 PKCS č. 1PKCS #1 v1.5

Pss Pss Pss Pss 1

Schéma pravděpodobnostní podpisProbabilistic Signature Scheme

Platí pro