SHA1Managed SHA1Managed SHA1Managed Constructor

Definice

Inicializuje novou instanci třídy SHA1Managed třídy.Initializes a new instance of the SHA1Managed class.

public:
 SHA1Managed();
public SHA1Managed ();
Public Sub New ()

Výjimky

Tato třída není kompatibilní s algoritmem FIPS.This class is not compliant with the FIPS algorithm.

Platí pro

Viz také