SHA384 SHA384 SHA384 Constructor

Definice

Inicializuje novou instanci SHA384.Initializes a new instance of SHA384.

public:
 SHA384();
public SHA384 ();
Public Sub New ()

Poznámky

Nelze vytvořit instanci abstraktní třídy.You cannot create an instance of an abstract class. Kód aplikace vytvoří novou instanci odvozené třídy.Application code create a new instance of a derived class.

Platí pro

Viz také