SHA384 SHA384 SHA384 Constructor

Definice

Inicializuje novou instanci třídy SHA384.Initializes a new instance of SHA384.

protected:
 SHA384();
protected SHA384 ();
Protected Sub New ()

Poznámky

Nelze vytvořit instanci abstraktní třídy.You cannot create an instance of an abstract class. Kód aplikace vytvořit novou instanci odvozené třídy.Application code create a new instance of a derived class.

Platí pro

Viz také