SignatureDescription SignatureDescription SignatureDescription SignatureDescription Class

Definice

Obsahuje informace o vlastnostech digitální podpis.Contains information about the properties of a digital signature.

public ref class SignatureDescription
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class SignatureDescription
type SignatureDescription = class
Public Class SignatureDescription
Dědičnost
SignatureDescriptionSignatureDescriptionSignatureDescriptionSignatureDescription
Odvozené
Atributy

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje použití členů SignatureDescription třídy.The following code example demonstrates how to use members of the SignatureDescription class.

using namespace System;
using namespace System::Security;
using namespace System::Security::Cryptography;

ref class SignatureDescriptionImpl
{
public:
  [STAThread]
  static void Main()
  {
   // Create a digital signature based on RSA encryption.
   SignatureDescription^ rsaSignature = CreateRSAPKCS1Signature();
   ShowProperties( rsaSignature );
   
   // Create a digital signature based on DSA encryption.
   SignatureDescription^ dsaSignature = CreateDSASignature();
   ShowProperties( dsaSignature );
   
   // Create a HashAlgorithm using the digest algorithm of the signature.
   HashAlgorithm^ hashAlgorithm = dsaSignature->CreateDigest();

   Console::WriteLine( L"\nHash algorithm for the DigestAlgorithm property:"
     L" {0}", hashAlgorithm );
   
   // Create an AsymmetricSignatureFormatter instance using the DSA key.
   DSA^ dsa = DSA::Create();
   AsymmetricSignatureFormatter^ asymmetricFormatter = CreateDSAFormatter( dsa );
   
   // Create an AsymmetricSignatureDeformatter instance using the
   // DSA key.
   AsymmetricSignatureDeformatter^ asymmetricDeformatter =
     CreateDSADeformatter( dsa );
   Console::WriteLine( L"This sample completed successfully; "
     L"press Enter to exit." );
   Console::ReadLine();
  }

private:
  // Create a SignatureDescription for RSA encryption.
  static SignatureDescription^ CreateRSAPKCS1Signature()
  {
   SignatureDescription^ signatureDescription = gcnew SignatureDescription;

   // Set the key algorithm property for RSA encryption.
   signatureDescription->KeyAlgorithm = L"System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider";

   // Set the digest algorithm for RSA encryption using the
   // SHA1 provider.
   signatureDescription->DigestAlgorithm = L"System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider";

   // Set the formatter algorithm with the RSAPKCS1 formatter.
   signatureDescription->FormatterAlgorithm = L"System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureFormatter";

   // Set the formatter algorithm with the RSAPKCS1 deformatter.
   signatureDescription->DeformatterAlgorithm = L"System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureDeformatter";

   return signatureDescription;
  }

  // Create a SignatureDescription using a constructed SecurityElement for
  // DSA encryption.
  static SignatureDescription^ CreateDSASignature()
  {
   SecurityElement^ securityElement = gcnew SecurityElement( L"DSASignature" );
   // Create new security elements for the four algorithms.
   securityElement->AddChild( gcnew SecurityElement(
     L"Key",L"System.Security.Cryptography.DSACryptoServiceProvider" ) );
   securityElement->AddChild( gcnew SecurityElement(
     L"Digest",L"System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider" ) );
   securityElement->AddChild( gcnew SecurityElement(
     L"Formatter",L"System.Security.Cryptography.DSASignatureFormatter" ) );
   securityElement->AddChild( gcnew SecurityElement(
     L"Deformatter",L"System.Security.Cryptography.DSASignatureDeformatter" ) );
   SignatureDescription^ signatureDescription =
     gcnew SignatureDescription( securityElement );

   return signatureDescription;
  }

  // Create a signature formatter for DSA encryption.
  static AsymmetricSignatureFormatter^ CreateDSAFormatter( DSA^ dsa )
  {
   // Create a DSA signature formatter for encryption.
   SignatureDescription^ signatureDescription =
     gcnew SignatureDescription;
   signatureDescription->FormatterAlgorithm =
     L"System.Security.Cryptography.DSASignatureFormatter";
   AsymmetricSignatureFormatter^ asymmetricFormatter =
     signatureDescription->CreateFormatter( dsa );

   Console::WriteLine( L"\nCreated formatter : {0}",
     asymmetricFormatter );
   return asymmetricFormatter;
  }

  // Create a signature deformatter for DSA decryption.
  static AsymmetricSignatureDeformatter^ CreateDSADeformatter( DSA^ dsa )
  {
   // Create a DSA signature deformatter to verify the signature.
   SignatureDescription^ signatureDescription =
     gcnew SignatureDescription;
   signatureDescription->DeformatterAlgorithm =
     L"System.Security.Cryptography.DSASignatureDeformatter";
   AsymmetricSignatureDeformatter^ asymmetricDeformatter =
     signatureDescription->CreateDeformatter( dsa );

   Console::WriteLine( L"\nCreated deformatter : {0}",
     asymmetricDeformatter );
   return asymmetricDeformatter;
  }

  // Display to the console the properties of the specified
  // SignatureDescription.
  static void ShowProperties( SignatureDescription^ signatureDescription )
  {
   // Retrieve the class path for the specified SignatureDescription.
   String^ classDescription = signatureDescription->ToString();

   String^ deformatterAlgorithm = signatureDescription->DeformatterAlgorithm;
   String^ formatterAlgorithm = signatureDescription->FormatterAlgorithm;
   String^ digestAlgorithm = signatureDescription->DigestAlgorithm;
   String^ keyAlgorithm = signatureDescription->KeyAlgorithm;
   Console::WriteLine( L"\n** {0} **", classDescription );
   Console::WriteLine( L"DeformatterAlgorithm : {0}", deformatterAlgorithm );
   Console::WriteLine( L"FormatterAlgorithm : {0}", formatterAlgorithm );
   Console::WriteLine( L"DigestAlgorithm : {0}", digestAlgorithm );
   Console::WriteLine( L"KeyAlgorithm : {0}", keyAlgorithm );
  }
};

int main()
{
  SignatureDescriptionImpl::Main();
}

//
// This sample produces the following output:
//
// ** System.Security.Cryptography.SignatureDescription **
// DeformatterAlgorithm : System.Security.Cryptography.
// RSAPKCS1SignatureDeformatter
//
// FormatterAlgorithm : System.Security.Cryptography.
// RSAPKCS1SignatureFormatter
// DigestAlgorithm : System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider
// KeyAlgorithm : System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider
//
// ** System.Security.Cryptography.SignatureDescription **
// DeformatterAlgorithm : System.Security.Cryptography.DSASignatureDeformatter
// FormatterAlgorithm : System.Security.Cryptography.DSASignatureFormatter
// DigestAlgorithm : System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider
// KeyAlgorithm : System.Security.Cryptography.DSACryptoServiceProvider
//
// Hash algorithm for the DigestAlgorithm property:
// System.Security.Cryptography.SH
// A1CryptoServiceProvider
//
// Created formatter : System.Security.Cryptography.DSASignatureFormatter
//
// Created deformatter : System.Security.Cryptography.DSASignatureDeformatter
// This sample completed successfully; press Enter to exit.
using System;
using System.Security;
using System.Security.Cryptography;

class SignatureDescriptionImpl
{
  [STAThread]
  static void Main(string[] args)
  {
    // Create a digital signature based on RSA encryption.
    SignatureDescription rsaSignature = CreateRSAPKCS1Signature();
    ShowProperties(rsaSignature);

    // Create a digital signature based on DSA encryption.
    SignatureDescription dsaSignature = CreateDSASignature();
    ShowProperties(dsaSignature);

    // Create a HashAlgorithm using the digest algorithm of the signature.
    HashAlgorithm hashAlgorithm = dsaSignature.CreateDigest();
    Console.WriteLine("\nHash algorithm for the DigestAlgorithm property:"
      + " " + hashAlgorithm.ToString());

    // Create an AsymmetricSignatureFormatter instance using the DSA key.
    DSA dsa = DSA.Create();
    AsymmetricSignatureFormatter asymmetricFormatter =
      CreateDSAFormatter(dsa);
    
    // Create an AsymmetricSignatureDeformatter instance using the
    // DSA key.
    AsymmetricSignatureDeformatter asymmetricDeformatter =
      CreateDSADeformatter(dsa);

    Console.WriteLine("This sample completed successfully; " +
      "press Enter to exit.");
    Console.ReadLine();
  }

  // Create a SignatureDescription for RSA encryption.
  private static SignatureDescription CreateRSAPKCS1Signature()
  {
    SignatureDescription signatureDescription = 
      new SignatureDescription();

    // Set the key algorithm property for RSA encryption.
    signatureDescription.KeyAlgorithm =
      "System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider";

    // Set the digest algorithm for RSA encryption using the
    // SHA1 provider.
    signatureDescription.DigestAlgorithm =
      "System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider";

    // Set the formatter algorithm with the RSAPKCS1 formatter.
    signatureDescription.FormatterAlgorithm =
      "System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureFormatter";

    // Set the formatter algorithm with the RSAPKCS1 deformatter.
    signatureDescription.DeformatterAlgorithm =
      "System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureDeformatter";

    return signatureDescription;
  }

  // Create a SignatureDescription using a constructed SecurityElement for 
  // DSA encryption.
  private static SignatureDescription CreateDSASignature()
  {
    SecurityElement securityElement = new SecurityElement("DSASignature");

    // Create new security elements for the four algorithms.
    securityElement.AddChild(new SecurityElement(
      "Key",
      "System.Security.Cryptography.DSACryptoServiceProvider"));
    securityElement.AddChild(new SecurityElement(
      "Digest",
      "System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider")); 
    securityElement.AddChild(new SecurityElement(
      "Formatter",
      "System.Security.Cryptography.DSASignatureFormatter"));
    securityElement.AddChild(new SecurityElement(
      "Deformatter",
      "System.Security.Cryptography.DSASignatureDeformatter"));

    SignatureDescription signatureDescription = 
      new SignatureDescription(securityElement);

    return signatureDescription;
  }

  // Create a signature formatter for DSA encryption.
  private static AsymmetricSignatureFormatter CreateDSAFormatter(DSA dsa)
  {
    // Create a DSA signature formatter for encryption.
    SignatureDescription signatureDescription = 
      new SignatureDescription();
    signatureDescription.FormatterAlgorithm =
      "System.Security.Cryptography.DSASignatureFormatter";

    AsymmetricSignatureFormatter asymmetricFormatter =
      signatureDescription.CreateFormatter(dsa);

    Console.WriteLine("\nCreated formatter : " + 
      asymmetricFormatter.ToString());
    return asymmetricFormatter;
  }

  // Create a signature deformatter for DSA decryption.
  private static AsymmetricSignatureDeformatter CreateDSADeformatter(
    DSA dsa)
  {
    // Create a DSA signature deformatter to verify the signature.
    SignatureDescription signatureDescription = 
      new SignatureDescription();
    signatureDescription.DeformatterAlgorithm =
      "System.Security.Cryptography.DSASignatureDeformatter";

    AsymmetricSignatureDeformatter asymmetricDeformatter =
      signatureDescription.CreateDeformatter(dsa);

    Console.WriteLine("\nCreated deformatter : " + 
      asymmetricDeformatter.ToString());
    return asymmetricDeformatter;
  }

  // Display to the console the properties of the specified
  // SignatureDescription.
  private static void ShowProperties(
    SignatureDescription signatureDescription)
  {
    // Retrieve the class path for the specified SignatureDescription.
    string classDescription = signatureDescription.ToString();

    string deformatterAlgorithm = 
      signatureDescription.DeformatterAlgorithm;
    string formatterAlgorithm = signatureDescription.FormatterAlgorithm;
    string digestAlgorithm = signatureDescription.DigestAlgorithm;
    string keyAlgorithm = signatureDescription.KeyAlgorithm;

    Console.WriteLine("\n** " + classDescription + " **");
    Console.WriteLine("DeformatterAlgorithm : " + deformatterAlgorithm);
    Console.WriteLine("FormatterAlgorithm : " + formatterAlgorithm);
    Console.WriteLine("DigestAlgorithm : " + digestAlgorithm);
    Console.WriteLine("KeyAlgorithm : " + keyAlgorithm);
  }
}
//
// This sample produces the following output:
// 
// ** System.Security.Cryptography.SignatureDescription **
// DeformatterAlgorithm : System.Security.Cryptography.
// RSAPKCS1SignatureDeformatter
// 
// FormatterAlgorithm : System.Security.Cryptography.
// RSAPKCS1SignatureFormatter
// DigestAlgorithm : System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider
// KeyAlgorithm : System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider
// 
// ** System.Security.Cryptography.SignatureDescription **
// DeformatterAlgorithm : System.Security.Cryptography.DSASignatureDeformatter
// FormatterAlgorithm : System.Security.Cryptography.DSASignatureFormatter
// DigestAlgorithm : System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider
// KeyAlgorithm : System.Security.Cryptography.DSACryptoServiceProvider
// 
// Hash algorithm for the DigestAlgorithm property: 
// System.Security.Cryptography.SH
// A1CryptoServiceProvider
// 
// Created formatter : System.Security.Cryptography.DSASignatureFormatter
// 
// Created deformatter : System.Security.Cryptography.DSASignatureDeformatter
// This sample completed successfully; press Enter to exit.
Imports System
Imports System.Security
Imports System.Security.Cryptography

Public Class Form1
  Inherits System.Windows.Forms.Form

  ' Event handler for Run button.
  Private Sub Button1_Click( _
    ByVal sender As System.Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

    tbxOutput.Cursor = Cursors.WaitCursor
    tbxOutput.Text = ""

    ' Create a digital signature based on RSA encryption.
    Dim rsaSignature As SignatureDescription = CreateRSAPKCS1Signature()
    ShowProperties(rsaSignature)

    ' Create a digital signature based on DSA encryption.
    Dim dsaSignature As SignatureDescription = CreateDSASignature()
    ShowProperties(dsaSignature)

    ' Create a HashAlgorithm using the digest algorithm of the signature.
    Dim hashAlgorithm As HashAlgorithm = dsaSignature.CreateDigest()
    WriteLine("Hash algorithm for the DigestAlgorithm property: " + _
      hashAlgorithm.ToString())

    ' Create an AsymmetricSignatureFormatter instance using the DSA key.
    Dim dsa As DSA = dsa.Create()
    Dim asymmetricFormatter As AsymmetricSignatureFormatter = _
      CreateDSAFormatter(dsa)

    ' Create an AsymmetricSignatureDeformatter instance using the DSA key.
    dim asymmetricDeformatter as AsymmetricSignatureDeformatter = _
      CreateDSADeformatter(dsa)

    ' Align interface and conclude application.
    WriteLine("This sample completed successfully;" + _
      " press Exit to continue.")

    ' Reset the cursor to the default look.
    tbxOutput.Cursor = Cursors.Default
  End Sub

  ' Create a SignatureDescription for RSA encryption.
  Private Function CreateRSAPKCS1Signature() As SignatureDescription
    Dim signatureDescription As New SignatureDescription

    ' Set the key algorithm property for RSA encryption.
    signatureDescription.KeyAlgorithm = _
      "System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider"

    ' Set the digest algorithm for RSA encryption using the SHA1 provider.
    signatureDescription.DigestAlgorithm = _
      "System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider"

    ' Set the formatter algorithm with the RSAPKCS1 formatter.
    signatureDescription.FormatterAlgorithm = _
      "System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureFormatter"

    ' Set the formatter algorithm with the RSAPKCS1 deformatter.
    signatureDescription.DeformatterAlgorithm = _
      "System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureDeformatter"

    Return SignatureDescription
  End Function

  ' Create a SignatureDescription using a constructed SecurityElement for 
  ' DSA encryption.
  Private Function CreateDSASignature() As SignatureDescription
    Dim securityElement As New SecurityElement("DSASignature")

    ' Create new security elements for the four algorithms.
    securityElement.AddChild(new SecurityElement( _
      "Key", _
      "System.Security.Cryptography.DSACryptoServiceProvider"))
    securityElement.AddChild(New SecurityElement( _
      "Digest", _
      "System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider"))
    securityElement.AddChild(new SecurityElement( _
      "Formatter", _
      "System.Security.Cryptography.DSASignatureFormatter"))
    securityElement.AddChild(new SecurityElement( _
      "Deformatter", _
      "System.Security.Cryptography.DSASignatureDeformatter"))

    Dim signatureDescription As New SignatureDescription(securityElement)

    Return signatureDescription
  End Function

  ' Create a signature formatter for DSA encryption.
  Private Function CreateDSAFormatter(ByVal dsa As DSA) _
    As AsymmetricSignatureFormatter

    ' Create a DSA signature formatter for encryption.
    Dim signatureDescription As New SignatureDescription
    signatureDescription.FormatterAlgorithm = _
      "System.Security.Cryptography.DSASignatureFormatter"

    Dim asymmetricFormatter As AsymmetricSignatureFormatter
    asymmetricFormatter = signatureDescription.CreateFormatter(dsa)

    WriteLine("Created formatter : " + asymmetricFormatter.ToString())
    Return asymmetricFormatter
  End Function

  ' Create a signature deformatter for DSA decryption.
  Private Function CreateDSADeformatter(ByVal dsa As DSA) _
    As AsymmetricSignatureDeformatter

    ' Create a DSA signature deformatter to verify the signature.
    Dim signatureDescription As New SignatureDescription
    signatureDescription.DeformatterAlgorithm = _
      "System.Security.Cryptography.DSASignatureDeformatter"

    Dim asymmetricDeformatter As AsymmetricSignatureDeformatter
    asymmetricDeformatter = SignatureDescription.CreateDeformatter(dsa)

    WriteLine("Created deformatter : " + asymmetricDeformatter.ToString())
    Return asymmetricDeformatter
  End Function

  ' Display to the console the properties of the specified
  ' SignatureDescription.
  Private Sub ShowProperties(ByVal signatureDescription _
    As SignatureDescription)

    ' Retrieve the class path for the specified SignatureDescription.
    Dim classDescription As String = signatureDescription.ToString()

    Dim deformatterAlgorithm As String 
    deformatterAlgorithm = signatureDescription.DeformatterAlgorithm
    Dim formatterAlgorithm As String 
    formatterAlgorithm = signatureDescription.FormatterAlgorithm
    Dim digestAlgorithm As String 
    digestAlgorithm = signatureDescription.DigestAlgorithm
    Dim keyAlgorithm As String 
    keyAlgorithm = signatureDescription.KeyAlgorithm

    WriteLine(vbCrLf + "** " + classDescription + " **")
    WriteLine("DeformatterAlgorithm : " + deformatterAlgorithm)
    WriteLine("FormatterAlgorithm : " + formatterAlgorithm)
    WriteLine("DigestAlgorithm : " + digestAlgorithm)
    WriteLine("KeyAlgorithm : " + keyAlgorithm)
  End Sub

  ' Write the specified message and carriage return to the output textbox.
  Private Sub WriteLine(ByVal message As String)
    tbxOutput.AppendText(message + vbCrLf)
  End Sub

  ' Event handler for Exit button.
  Private Sub Button2_Click( _
    ByVal sender As System.Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

    Application.Exit()
  End Sub
#Region " Windows Form Designer generated code "

  Public Sub New()
    MyBase.New()

    'This call is required by the Windows Form Designer.
    InitializeComponent()

    'Add any initialization after the InitializeComponent() call

  End Sub

  'Form overrides dispose to clean up the component list.
  Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
    If disposing Then
      If Not (components Is Nothing) Then
        components.Dispose()
      End If
    End If
    MyBase.Dispose(disposing)
  End Sub

  'Required by the Windows Form Designer
  Private components As System.ComponentModel.IContainer

  'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
  'It can be modified using the Windows Form Designer. 
  'Do not modify it using the code editor.
  Friend WithEvents Panel2 As System.Windows.Forms.Panel
  Friend WithEvents Panel1 As System.Windows.Forms.Panel
  Friend WithEvents Button1 As System.Windows.Forms.Button
  Friend WithEvents Button2 As System.Windows.Forms.Button
  Friend WithEvents tbxOutput As System.Windows.Forms.RichTextBox
  <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> _
  Private Sub InitializeComponent()
    Me.Panel2 = New System.Windows.Forms.Panel
    Me.Button1 = New System.Windows.Forms.Button
    Me.Button2 = New System.Windows.Forms.Button
    Me.Panel1 = New System.Windows.Forms.Panel
    Me.tbxOutput = New System.Windows.Forms.RichTextBox
    Me.Panel2.SuspendLayout()
    Me.Panel1.SuspendLayout()
    Me.SuspendLayout()
    '
    'Panel2
    '
    Me.Panel2.Controls.Add(Me.Button1)
    Me.Panel2.Controls.Add(Me.Button2)
    Me.Panel2.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Bottom
    Me.Panel2.DockPadding.All = 20
    Me.Panel2.Location = New System.Drawing.Point(0, 320)
    Me.Panel2.Name = "Panel2"
    Me.Panel2.Size = New System.Drawing.Size(616, 64)
    Me.Panel2.TabIndex = 1
    '
    'Button1
    '
    Me.Button1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Right
    Me.Button1.Font = New System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", _
      9.0!, _
      System.Drawing.FontStyle.Regular, _
      System.Drawing.GraphicsUnit.Point, _
      CType(0, Byte))
    Me.Button1.Location = New System.Drawing.Point(446, 20)
    Me.Button1.Name = "Button1"
    Me.Button1.Size = New System.Drawing.Size(75, 24)
    Me.Button1.TabIndex = 2
    Me.Button1.Text = "&Run"
    '
    'Button2
    '
    Me.Button2.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Right
    Me.Button2.Font = New System.Drawing.Font( _
      "Microsoft Sans Serif", _
      9.0!, _
      System.Drawing.FontStyle.Regular, _
      System.Drawing.GraphicsUnit.Point, _
      CType(0, Byte))
    Me.Button2.Location = New System.Drawing.Point(521, 20)
    Me.Button2.Name = "Button2"
    Me.Button2.Size = New System.Drawing.Size(75, 24)
    Me.Button2.TabIndex = 3
    Me.Button2.Text = "E&xit"
    '
    'Panel1
    '
    Me.Panel1.Controls.Add(Me.tbxOutput)
    Me.Panel1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill
    Me.Panel1.DockPadding.All = 20
    Me.Panel1.Location = New System.Drawing.Point(0, 0)
    Me.Panel1.Name = "Panel1"
    Me.Panel1.Size = New System.Drawing.Size(616, 320)
    Me.Panel1.TabIndex = 2
    '
    'tbxOutput
    '
    Me.tbxOutput.AccessibleDescription = _
      "Displays output from application."
    Me.tbxOutput.AccessibleName = "Output textbox."
    Me.tbxOutput.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill
    Me.tbxOutput.Location = New System.Drawing.Point(20, 20)
    Me.tbxOutput.Name = "tbxOutput"
    Me.tbxOutput.Size = New System.Drawing.Size(576, 280)
    Me.tbxOutput.TabIndex = 1
    Me.tbxOutput.Text = "Click the Run button to run the application."
    '
    'Form1
    '
    Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(6, 15)
    Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(616, 384)
    Me.Controls.Add(Me.Panel1)
    Me.Controls.Add(Me.Panel2)
    Me.Name = "Form1"
    Me.Text = "SignatureDescription"
    Me.Panel2.ResumeLayout(False)
    Me.Panel1.ResumeLayout(False)
    Me.ResumeLayout(False)

  End Sub

#End Region
End Class
'
' This sample produces the following output:
'
'
' ** System.Security.Cryptography.SignatureDescription **
' DeformatterAlgorithm : System.Security.Cryptography.
' RSAPKCS1SignatureDeformatter
' FormatterAlgorithm : System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureFormatter
' DigestAlgorithm : System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider
' KeyAlgorithm : System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider
' 
' ** System.Security.Cryptography.SignatureDescription **
' DeformatterAlgorithm : System.Security.Cryptography.DSASignatureDeformatter
' FormatterAlgorithm : System.Security.Cryptography.DSASignatureFormatter
' DigestAlgorithm : System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider
' KeyAlgorithm : System.Security.Cryptography.DSACryptoServiceProvider
' Hash algorithm for the DigestAlgorithm property: System.Security.
' Cryptography.
' SHA1CryptoServiceProvider
' Created formatter : System.Security.Cryptography.DSASignatureFormatter
' Created deformatter : System.Security.Cryptography.DSASignatureDeformatter
' This sample completed successfully; press Exit to continue.

Konstruktory

SignatureDescription() SignatureDescription() SignatureDescription() SignatureDescription()

Inicializuje novou instanci třídy SignatureDescription třídy.Initializes a new instance of the SignatureDescription class.

SignatureDescription(SecurityElement) SignatureDescription(SecurityElement) SignatureDescription(SecurityElement) SignatureDescription(SecurityElement)

Inicializuje novou instanci třídy SignatureDescription třídy ze zadaného SecurityElement.Initializes a new instance of the SignatureDescription class from the specified SecurityElement.

Vlastnosti

DeformatterAlgorithm DeformatterAlgorithm DeformatterAlgorithm DeformatterAlgorithm

Získá nebo nastaví algoritmus deformátovacím modulem pro popis podpisu.Gets or sets the deformatter algorithm for the signature description.

DigestAlgorithm DigestAlgorithm DigestAlgorithm DigestAlgorithm

Získá nebo nastaví algoritmus digest pro popis podpisu.Gets or sets the digest algorithm for the signature description.

FormatterAlgorithm FormatterAlgorithm FormatterAlgorithm FormatterAlgorithm

Získá nebo nastaví algoritmus formátovací modul pro popis podpisu.Gets or sets the formatter algorithm for the signature description.

KeyAlgorithm KeyAlgorithm KeyAlgorithm KeyAlgorithm

Získá nebo nastaví algoritmus klíče pro popis podpisu.Gets or sets the key algorithm for the signature description.

Metody

CreateDeformatter(AsymmetricAlgorithm) CreateDeformatter(AsymmetricAlgorithm) CreateDeformatter(AsymmetricAlgorithm) CreateDeformatter(AsymmetricAlgorithm)

Vytvoří AsymmetricSignatureDeformatter instance pomocí zadaného klíče pomocí DeformatterAlgorithm vlastnost.Creates an AsymmetricSignatureDeformatter instance with the specified key using the DeformatterAlgorithm property.

CreateDigest() CreateDigest() CreateDigest() CreateDigest()

Vytvoří HashAlgorithm instance pomocí DigestAlgorithm vlastnost.Creates a HashAlgorithm instance using the DigestAlgorithm property.

CreateFormatter(AsymmetricAlgorithm) CreateFormatter(AsymmetricAlgorithm) CreateFormatter(AsymmetricAlgorithm) CreateFormatter(AsymmetricAlgorithm)

Vytvoří AsymmetricSignatureFormatter instance pomocí zadaného klíče pomocí FormatterAlgorithm vlastnost.Creates an AsymmetricSignatureFormatter instance with the specified key using the FormatterAlgorithm property.

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)

Platí pro

Viz také