SymmetricAlgorithm.BlockSizeValue SymmetricAlgorithm.BlockSizeValue SymmetricAlgorithm.BlockSizeValue SymmetricAlgorithm.BlockSizeValue Field

Definice

Představuje velikost bloku v bitech kryptografické operace.Represents the block size, in bits, of the cryptographic operation.

protected: int BlockSizeValue;
protected int BlockSizeValue;
val mutable BlockSizeValue : int
Protected BlockSizeValue As Integer 

Hodnota pole

Poznámky

Velikost bloku je základní jednotkou dat, která se dá zašifrovat nebo dešifrovat v jedné operaci.The block size is the basic unit of data that can be encrypted or decrypted in one operation. Zprávy delší než velikost bloku jsou zpracovávány jako po sobě jdoucí bloky; zprávy kratší než velikost bloku musí být doplněny dodatečnými bity, aby dosáhly velikosti bloku.Messages longer than the block size are handled as successive blocks; messages shorter than the block size must be padded with extra bits to reach the size of a block. Platné velikosti bloků jsou určeny použitým symetrickým algoritmem.Valid block sizes are determined by the symmetric algorithm used.

Toto pole je dostupné prostřednictvím BlockSize vlastnosti.This field is accessed through the BlockSize property.

Platí pro

Viz také