SymmetricAlgorithm.BlockSizeValue SymmetricAlgorithm.BlockSizeValue SymmetricAlgorithm.BlockSizeValue SymmetricAlgorithm.BlockSizeValue Field

Definice

Představuje velikost bloku, v bitech, kryptografické operace.Represents the block size, in bits, of the cryptographic operation.

protected: int BlockSizeValue;
protected int BlockSizeValue;
val mutable BlockSizeValue : int
Protected BlockSizeValue As Integer 

Hodnota pole

Poznámky

Velikost bloku je základní jednotkou data, která můžete šifrovat nebo dešifrovat v rámci jedné operace.The block size is the basic unit of data that can be encrypted or decrypted in one operation. Zprávy s delší než velikost bloku jsou zpracovány jako bloky po sobě jdoucích; zprávy, které jsou kratší než velikost bloku musí být vyplněna přebytečné bity k dosažení velikosti bloku.Messages longer than the block size are handled as successive blocks; messages shorter than the block size must be padded with extra bits to reach the size of a block. Neplatný blok velikosti Určuje symetrický algoritmus použitý.Valid block sizes are determined by the symmetric algorithm used.

Toto pole je přístupný prostřednictvím BlockSize vlastnost.This field is accessed through the BlockSize property.

Platí pro

Viz také