SymmetricAlgorithm.FeedbackSizeValue SymmetricAlgorithm.FeedbackSizeValue SymmetricAlgorithm.FeedbackSizeValue SymmetricAlgorithm.FeedbackSizeValue Field

Definice

Představuje velikost zpětnou vazbu v bitech, kryptografické operace.Represents the feedback size, in bits, of the cryptographic operation.

protected: int FeedbackSizeValue;
protected int FeedbackSizeValue;
val mutable FeedbackSizeValue : int
Protected FeedbackSizeValue As Integer 

Hodnota pole

Poznámky

Velikost zpětnou vazbu určuje množství dat, která se zobrazí zpět po sobě jdoucích šifrování nebo dešifrování operace.The feedback size determines the amount of data that is fed back to successive encryption or decryption operations. Nemůže být větší než velikost bloku velikost dat zpětné vazby.The feedback size cannot be greater than the block size.

Toto pole je přístupný prostřednictvím FeedbackSize vlastnost.This field is accessed through the FeedbackSize property.

Platí pro

Viz také