SymmetricAlgorithm.FeedbackSizeValue SymmetricAlgorithm.FeedbackSizeValue SymmetricAlgorithm.FeedbackSizeValue SymmetricAlgorithm.FeedbackSizeValue Field

Definice

Představuje velikost zpětné vazby v bitech kryptografické operace.Represents the feedback size, in bits, of the cryptographic operation.

protected: int FeedbackSizeValue;
protected int FeedbackSizeValue;
val mutable FeedbackSizeValue : int
Protected FeedbackSizeValue As Integer 

Hodnota pole

Poznámky

Velikost zpětné vazby Určuje množství dat, která se předává zpět do následných operací šifrování nebo dešifrování.The feedback size determines the amount of data that is fed back to successive encryption or decryption operations. Velikost zpětné vazby nemůže být větší než velikost bloku.The feedback size cannot be greater than the block size.

Toto pole je dostupné prostřednictvím FeedbackSize vlastnosti.This field is accessed through the FeedbackSize property.

Platí pro

Viz také