SymmetricAlgorithm.GenerateIV Metoda

Definice

Při přepsání v odvozené třídě generuje generátor náhodných inicializací (IV), který se má použít pro algoritmus.When overridden in a derived class, generates a random initialization vector (IV) to use for the algorithm.

public:
 abstract void GenerateIV();
public abstract void GenerateIV ();
abstract member GenerateIV : unit -> unit
Public MustOverride Sub GenerateIV ()

Poznámky

Obecně platí, že neexistují žádné důvody použít tuto metodu, protože CreateEncryptor() nebo CreateEncryptor(null, null) automaticky generuje inicializační vektor i klíč.In general, there is no reason to use this method, because CreateEncryptor() or CreateEncryptor(null, null) automatically generates both an initialization vector and a key. Můžete však chtít použít metodu GenerateIV k opakovanému použití instance symetrického algoritmu s jiným inicializačním vektorem.However, you may want to use the GenerateIV method to reuse a symmetric algorithm instance with a different initialization vector.

Platí pro

Viz také