SymmetricAlgorithm.IVValue SymmetricAlgorithm.IVValue SymmetricAlgorithm.IVValue SymmetricAlgorithm.IVValue Field

Definice

Představuje inicializační vektor (IV) pro symetrický algoritmus.Represents the initialization vector (IV) for the symmetric algorithm.

protected: cli::array <System::Byte> ^ IVValue;
protected byte[] IVValue;
val mutable IVValue : byte[]
Protected IVValue As Byte() 

Hodnota pole

Byte[]

Poznámky

Toto pole je dostupné prostřednictvím IV vlastnosti.This field is accessed through the IV property.

Platí pro

Viz také