SymmetricAlgorithm.KeySizeValue SymmetricAlgorithm.KeySizeValue SymmetricAlgorithm.KeySizeValue SymmetricAlgorithm.KeySizeValue Field

Definice

Představuje velikost v bitech, tajný klíč používaný symetrický algoritmus.Represents the size, in bits, of the secret key used by the symmetric algorithm.

protected: int KeySizeValue;
protected int KeySizeValue;
val mutable KeySizeValue : int
Protected KeySizeValue As Integer 

Hodnota pole

Poznámky

Platná velikost klíče jsou určena pomocí provedení určitého symetrický algoritmus a jsou uvedeny v LegalKeySizes vlastnost.The valid key sizes are specified by the particular symmetric algorithm implementation and are listed in the LegalKeySizes property.

Toto pole je přístupný prostřednictvím KeySize vlastnost.This field is accessed through the KeySize property.

Platí pro

Viz také