SymmetricAlgorithm.KeySizeValue SymmetricAlgorithm.KeySizeValue SymmetricAlgorithm.KeySizeValue SymmetricAlgorithm.KeySizeValue Field

Definice

Představuje velikost tajného klíče používaného symetrickým algoritmem v bitech.Represents the size, in bits, of the secret key used by the symmetric algorithm.

protected: int KeySizeValue;
protected int KeySizeValue;
val mutable KeySizeValue : int
Protected KeySizeValue As Integer 

Hodnota pole

Poznámky

Platné velikosti klíčů jsou určeny pomocí konkrétní implementace symetrického algoritmu a jsou uvedeny ve LegalKeySizes vlastnosti.The valid key sizes are specified by the particular symmetric algorithm implementation and are listed in the LegalKeySizes property.

Toto pole je dostupné prostřednictvím KeySize vlastnosti.This field is accessed through the KeySize property.

Platí pro

Viz také