SymmetricAlgorithm.LegalBlockSizes SymmetricAlgorithm.LegalBlockSizes SymmetricAlgorithm.LegalBlockSizes SymmetricAlgorithm.LegalBlockSizes Property

Definice

Získá velikosti bloků v bitech, které jsou podporovány symetrickým algoritmem.Gets the block sizes, in bits, that are supported by the symmetric algorithm.

public:
 virtual property cli::array <System::Security::Cryptography::KeySizes ^> ^ LegalBlockSizes { cli::array <System::Security::Cryptography::KeySizes ^> ^ get(); };
public virtual System.Security.Cryptography.KeySizes[] LegalBlockSizes { get; }
member this.LegalBlockSizes : System.Security.Cryptography.KeySizes[]
Public Overridable ReadOnly Property LegalBlockSizes As KeySizes()

Hodnota vlastnosti

Pole obsahující velikosti bloků podporované algoritmem.An array that contains the block sizes supported by the algorithm.

Příklady

Následující příklad ukazuje hodnotu LegalBlockSizes pro symetrické algoritmy.The following example shows the value of LegalBlockSizes for the symmetric algorithms.

using System;
using System.Security.Cryptography;
namespace SymmetricAlgo
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      AesManaged aes = new AesManaged();
      Console.WriteLine("AesManaged ");
      KeySizes[] ks = aes.LegalKeySizes;
      foreach (KeySizes k in ks)
      {
        Console.WriteLine("\tLegal min key size = " + k.MinSize);
        Console.WriteLine("\tLegal max key size = " + k.MaxSize);
      }
      ks = aes.LegalBlockSizes;
      foreach (KeySizes k in ks)
      {
        Console.WriteLine("\tLegal min block size = " + k.MinSize);
        Console.WriteLine("\tLegal max block size = " + k.MaxSize);
      }
      DESCryptoServiceProvider des = new DESCryptoServiceProvider();
      Console.WriteLine("DESCryptoServiceProvider ");
      ks = des.LegalKeySizes;
      foreach (KeySizes k in ks)
      {
        Console.WriteLine("\tLegal min key size = " + k.MinSize);
        Console.WriteLine("\tLegal max key size = " + k.MaxSize);
      }
      ks = des.LegalBlockSizes;
      foreach (KeySizes k in ks)
      {
        Console.WriteLine("\tLegal min block size = " + k.MinSize);
        Console.WriteLine("\tLegal max block size = " + k.MaxSize);
      }
      RC2CryptoServiceProvider rc2 = new RC2CryptoServiceProvider();
      Console.WriteLine("RC2CryptoServiceProvider ");
      ks = rc2.LegalKeySizes;
      foreach (KeySizes k in ks)
      {
        Console.WriteLine("\tLegal min key size = " + k.MinSize);
        Console.WriteLine("\tLegal max key size = " + k.MaxSize);
      }
      ks = rc2.LegalBlockSizes;
      foreach (KeySizes k in ks)
      {
        Console.WriteLine("\tLegal min block size = " + k.MinSize);
        Console.WriteLine("\tLegal max block size = " + k.MaxSize);
      }
      RijndaelManaged rij = new RijndaelManaged();
      Console.WriteLine("RijndaelManaged ");
      ks = rij.LegalKeySizes;
      foreach (KeySizes k in ks)
      {
        Console.WriteLine("\tLegal min key size = " + k.MinSize);
        Console.WriteLine("\tLegal max key size = " + k.MaxSize);
      }
      ks = rij.LegalBlockSizes;
      foreach (KeySizes k in ks)
      {
        Console.WriteLine("\tLegal min block size = " + k.MinSize);
        Console.WriteLine("\tLegal max block size = " + k.MaxSize);
      }
      TripleDESCryptoServiceProvider tsp = new TripleDESCryptoServiceProvider();
      Console.WriteLine("TripleDESCryptoServiceProvider ");
      ks = tsp.LegalKeySizes;
      foreach (KeySizes k in ks)
      {
        Console.WriteLine("\tLegal min key size = " + k.MinSize);
        Console.WriteLine("\tLegal max key size = " + k.MaxSize);
      }
      ks = tsp.LegalBlockSizes;
      foreach (KeySizes k in ks)
      {
        Console.WriteLine("\tLegal min block size = " + k.MinSize);
        Console.WriteLine("\tLegal max block size = " + k.MaxSize);
      }
      
    }
  }
}
//This sample produces the following output:
//AesManaged
//    Legal min key size = 128
//    Legal max key size = 256
//    Legal min block size = 128
//    Legal max block size = 128
//DESCryptoServiceProvider
//    Legal min key size = 64
//    Legal max key size = 64
//    Legal min block size = 64
//    Legal max block size = 64
//RC2CryptoServiceProvider
//    Legal min key size = 40
//    Legal max key size = 128
//    Legal min block size = 64
//    Legal max block size = 64
//RijndaelManaged
//    Legal min key size = 128
//    Legal max key size = 256
//    Legal min block size = 128
//    Legal max block size = 256
//TripleDESCryptoServiceProvider
//    Legal min key size = 128
//    Legal max key size = 192
//    Legal min block size = 64
//    Legal max block size = 64
Imports System.Security.Cryptography


Class Program

  Shared Sub Main(ByVal args() As String)
    Dim aes As New AesManaged()
    Console.WriteLine("AesManaged ")
    Dim ks As KeySizes() = aes.LegalKeySizes
    Dim k As KeySizes
    For Each k In ks
      Console.WriteLine(vbTab + "Legal min key size = " + k.MinSize)
      Console.WriteLine(vbTab + "Legal max key size = " + k.MaxSize)
    Next k
    ks = aes.LegalBlockSizes

    For Each k In ks
      Console.WriteLine(vbTab + "Legal min block size = " + k.MinSize)
      Console.WriteLine(vbTab + "Legal max block size = " + k.MaxSize)
    Next k

    Dim des As New DESCryptoServiceProvider()
    Console.WriteLine("DESCryptoServiceProvider ")
    ks = des.LegalKeySizes

    For Each k In ks
      Console.WriteLine(vbTab + "Legal min key size = " + k.MinSize)
      Console.WriteLine(vbTab + "Legal max key size = " + k.MaxSize)
    Next k
    ks = des.LegalBlockSizes

    For Each k In ks
      Console.WriteLine(vbTab + "Legal min block size = " + k.MinSize)
      Console.WriteLine(vbTab + "Legal max block size = " + k.MaxSize)
    Next k

    Dim rc2 As New RC2CryptoServiceProvider()
    Console.WriteLine("RC2CryptoServiceProvider ")
    ks = rc2.LegalKeySizes

    For Each k In ks
      Console.WriteLine(vbTab + "Legal min key size = " + k.MinSize)
      Console.WriteLine(vbTab + "Legal max key size = " + k.MaxSize)
    Next k
    ks = rc2.LegalBlockSizes

    For Each k In ks
      Console.WriteLine(vbTab + "Legal min block size = " + k.MinSize)
      Console.WriteLine(vbTab + "Legal max block size = " + k.MaxSize)
    Next k

    Dim rij As New RijndaelManaged()
    Console.WriteLine("RijndaelManaged ")
    ks = rij.LegalKeySizes

    For Each k In ks
      Console.WriteLine(vbTab + "Legal min key size = " + k.MinSize)
      Console.WriteLine(vbTab + "Legal max key size = " + k.MaxSize)
    Next k
    ks = rij.LegalBlockSizes

    For Each k In ks
      Console.WriteLine(vbTab + "Legal min block size = " + k.MinSize)
      Console.WriteLine(vbTab + "Legal max block size = " + k.MaxSize)
    Next k

    Dim tsp As New TripleDESCryptoServiceProvider()
    Console.WriteLine("TripleDESCryptoServiceProvider ")
    ks = tsp.LegalKeySizes

    For Each k In ks
      Console.WriteLine(vbTab + "Legal min key size = " + k.MinSize)
      Console.WriteLine(vbTab + "Legal max key size = " + k.MaxSize)
    Next k
    ks = tsp.LegalBlockSizes

    For Each k In ks
      Console.WriteLine(vbTab + "Legal min block size = " + k.MinSize)
      Console.WriteLine(vbTab + "Legal max block size = " + k.MaxSize)
    Next k

  End Sub
End Class 'Program
'This sample produces the following output:
'AesManaged
'    Legal min key size = 128
'    Legal max key size = 256
'    Legal min block size = 128
'    Legal max block size = 128
'DESCryptoServiceProvider
'    Legal min key size = 64
'    Legal max key size = 64
'    Legal min block size = 64
'    Legal max block size = 64
'RC2CryptoServiceProvider
'    Legal min key size = 40
'    Legal max key size = 128
'    Legal min block size = 64
'    Legal max block size = 64
'RijndaelManaged
'    Legal min key size = 128
'    Legal max key size = 256
'    Legal min block size = 128
'    Legal max block size = 256
'TripleDESCryptoServiceProvider
'    Legal min key size = 128
'    Legal max key size = 192
'    Legal min block size = 64
'    Legal max block size = 64

Poznámky

Symetrický algoritmus podporuje pouze bloky velikostí, které odpovídají položce v tomto poli.The symmetric algorithm supports only block sizes that match an entry in this array.

Platí pro

Viz také