SymmetricAlgorithm.LegalKeySizesValue SymmetricAlgorithm.LegalKeySizesValue SymmetricAlgorithm.LegalKeySizesValue SymmetricAlgorithm.LegalKeySizesValue Field

Definice

Určuje velikosti klíčů v bitech, které jsou podporovány symetrickým algoritmem.Specifies the key sizes, in bits, that are supported by the symmetric algorithm.

protected: cli::array <System::Security::Cryptography::KeySizes ^> ^ LegalKeySizesValue;
protected System.Security.Cryptography.KeySizes[] LegalKeySizesValue;
val mutable LegalKeySizesValue : System.Security.Cryptography.KeySizes[]
Protected LegalKeySizesValue As KeySizes() 

Hodnota pole

Poznámky

Symetrický algoritmus podporuje pouze velikosti klíčů, které odpovídají položce v tomto poli.The symmetric algorithm supports only key sizes that match an entry in this array.

Toto pole je dostupné prostřednictvím LegalKeySizes vlastnosti.This field is accessed through the LegalKeySizes property.

Platí pro

Viz také