SymmetricAlgorithm.PaddingValue Pole

Definice

Představuje režim odsazení použitý v symetrickém algoritmu.Represents the padding mode used in the symmetric algorithm.

protected: System::Security::Cryptography::PaddingMode PaddingValue;
protected System.Security.Cryptography.PaddingMode PaddingValue;
val mutable PaddingValue : System.Security.Cryptography.PaddingMode
Protected PaddingValue As PaddingMode 

Hodnota pole

Poznámky

Většina zpráv ve formátu prostého textu se neskládá z počtu bajtů, které zcela zaplňují bloky.Most plain text messages do not consist of a number of bytes that completely fill blocks. K vyplňování posledního bloku často není dost bajtů.Often, there are not enough bytes to fill the last block. Pokud k tomu dojde, přidá se k textu řetězec odsazení.When this happens, a padding string is added to the text. Například pokud je délka bloku 64 bitů a poslední blok obsahuje pouze 40 bitů, přidají se 24 bitů odsazení.For example, if the block length is 64 bits and the last block contains only 40 bits, 24 bits of padding are added. Popis konkrétních režimů naleznete v tématu výčet.PaddingModeSee the PaddingMode enumeration for a description of specific modes.

Toto pole je dostupné prostřednictvím Padding vlastnosti.This field is accessed through the Padding property.

Platí pro

Viz také