SymmetricAlgorithm.ValidKeySize(Int32) SymmetricAlgorithm.ValidKeySize(Int32) SymmetricAlgorithm.ValidKeySize(Int32) SymmetricAlgorithm.ValidKeySize(Int32) Method

Definice

Určuje, zda je zadaná velikost klíče platná pro aktuální algoritmus.Determines whether the specified key size is valid for the current algorithm.

public:
 bool ValidKeySize(int bitLength);
public bool ValidKeySize (int bitLength);
member this.ValidKeySize : int -> bool
Public Function ValidKeySize (bitLength As Integer) As Boolean

Parametry

bitLength
Int32 Int32 Int32 Int32

Délka v bitech, která kontroluje platnou velikost klíče.The length, in bits, to check for a valid key size.

Návraty

truePokud je zadaná velikost klíče platná pro aktuální algoritmus; v opačném případě. falsetrue if the specified key size is valid for the current algorithm; otherwise, false.

Platí pro

Viz také