TripleDES TripleDES TripleDES Constructor

Definice

Inicializuje novou instanci třídy TripleDES třídy.Initializes a new instance of the TripleDES class.

public:
 TripleDES();
public TripleDES ();
Public Sub New ()

Poznámky

Nelze vytvořit instanci abstraktní třídy.You cannot create an instance of an abstract class. Kód aplikace vytvoří novou instanci odvozené třídy.Application code will create a new instance of a derived class.

Tato metoda inicializuje chráněná pole SymmetricAlgorithm třídy na výchozí hodnoty uvedené v následující tabulce.This method initializes the protected fields of the SymmetricAlgorithm class to the default values listed in the following table.

PoleField Výchozí hodnotaDefault Value
KeySizeValue 192192
BlockSizeValue 6464
FeedbackSizeValue 6464

Platí pro

Viz také