X509Certificate.ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definice

Získá informace o serializaci se všemi daty potřebnými k opětovnému vytvoření instance aktuálního X509Certificate objektu.Gets serialization information with all the data needed to recreate an instance of the current X509Certificate object.

 virtual void System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context) = System::Runtime::Serialization::ISerializable::GetObjectData;
void ISerializable.GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
[System.Security.SecurityCritical]
void ISerializable.GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
abstract member System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
override this.System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
[<System.Security.SecurityCritical>]
abstract member System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
override this.System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext) Implements ISerializable.GetObjectData

Parametry

info
SerializationInfo

Objekt pro naplnění serializačními informacemi.The object to populate with serialization information.

context
StreamingContext

Cílový kontext serializace.The destination context of the serialization.

Implementuje

Atributy

Výjimky

Pouze .NET Core: ve všech případech..NET Core only: In all cases.

Platí pro