ISecurityPolicyEncodable.FromXml(SecurityElement, PolicyLevel) Metoda

Definice

Rekonstruuje objekt zabezpečení se zadaným stavem z kódování XML.

public:
 void FromXml(System::Security::SecurityElement ^ e, System::Security::Policy::PolicyLevel ^ level);
public void FromXml (System.Security.SecurityElement e, System.Security.Policy.PolicyLevel level);
abstract member FromXml : System.Security.SecurityElement * System.Security.Policy.PolicyLevel -> unit
Public Sub FromXml (e As SecurityElement, level As PolicyLevel)

Parametry

e
SecurityElement

Kódování XML, které se má použít k rekonstrukci objektu zabezpečení.

level
PolicyLevel

Kontext na úrovni zásad pro překlad pojmenovaných odkazů na sadu oprávnění

Poznámky

Vlastní kód, který rozšiřuje objekty zásad zabezpečení, musí implementovat ToXml a FromXml metody, aby objekty byly zakódovatelné.

Platí pro