ISecurityPolicyEncodable.ToXml(PolicyLevel) Metoda

Definice

Vytvoří kódování XML objektu zabezpečení a jeho aktuálního stavu.

public:
 System::Security::SecurityElement ^ ToXml(System::Security::Policy::PolicyLevel ^ level);
public System.Security.SecurityElement ToXml (System.Security.Policy.PolicyLevel level);
abstract member ToXml : System.Security.Policy.PolicyLevel -> System.Security.SecurityElement
Public Function ToXml (level As PolicyLevel) As SecurityElement

Parametry

level
PolicyLevel

Kontext na úrovni zásad pro překlad pojmenovaných odkazů na sadu oprávnění

Návraty

SecurityElement

Kořenový prvek reprezentace XML objektu zásad.

Poznámky

Kontext na úrovni zásad je poskytován pro řešení pojmenovaných odkazů na sadu oprávnění. Skupiny kódu například používají úroveň zásad k vyhledání pojmenovaných sad oprávnění podle názvu.

Vlastní kód, který rozšiřuje objekty zásad zabezpečení, musí implementovat ToXml a FromXml metody, aby objekty byly zakódovatelné.

Platí pro