ISecurityPolicyEncodable Rozhraní

Definice

Podporuje metody, které převedou stav objektu oprávnění na reprezentaci elementu XML a z ní.

public interface class ISecurityPolicyEncodable
public interface ISecurityPolicyEncodable
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface ISecurityPolicyEncodable
type ISecurityPolicyEncodable = interface
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type ISecurityPolicyEncodable = interface
Public Interface ISecurityPolicyEncodable
Odvozené
Atributy

Poznámky

Toto rozhraní je podobné ISecurityEncodable, s výjimkou, že obsahuje kontext na úrovni zásad. K překladu odkazů na pojmenované sady oprávnění je potřeba úroveň zásad.

Metody

FromXml(SecurityElement, PolicyLevel)

Rekonstruuje objekt zabezpečení se zadaným stavem z kódování XML.

ToXml(PolicyLevel)

Vytvoří kódování XML objektu zabezpečení a jeho aktuálního stavu.

Platí pro