ManifestKinds ManifestKinds ManifestKinds ManifestKinds Enum

Definice

Představuje typ manifestu, pro který se vztahují informace o podpisu.Represents the type of manifest that the signature information applies to.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class ManifestKinds
[System.Flags]
public enum ManifestKinds
type ManifestKinds = 
Public Enum ManifestKinds
Dědičnost
ManifestKindsManifestKindsManifestKindsManifestKinds
Atributy

Pole

Application Application Application Application 2

Manifest je pro aplikaci.The manifest is for an application.

ApplicationAndDeployment ApplicationAndDeployment ApplicationAndDeployment ApplicationAndDeployment 3

Manifest je pro nasazení a aplikaci.The manifest is for deployment and application. Je výchozí hodnota pro ověřování podpisů.The is the default value for verifying signatures.

Deployment Deployment Deployment Deployment 1

Manifest je pouze pro nasazení.The manifest is for deployment only.

None None None None 0

Manifest nemá žádný konkrétní typ.The manifest is of no particular type.

Poznámky

Tento výčet má dva účely:This enumeration has two purposes:

  • VerifySignature V metodě Určuje, které manifesty chcete generovat informace o podpisu pro.In the VerifySignature method, it specifies which manifests you want to generate signature information for.

  • ManifestSignatureInformation V objektu se zobrazuje, ze kterého manifestu jsou vygenerovány informace o podpisu.In a ManifestSignatureInformation object, it shows you which manifest the signature information is generated from.

Platí pro