PermissionSet.PermitOnly Metoda

Definice

Způsobí selhání Demand() volání kódu pro všechny PermissionSet , které nejsou podmnožinou aktuálního kódu PermissionSet .

public:
 virtual void PermitOnly();
public void PermitOnly ();
public virtual void PermitOnly ();
abstract member PermitOnly : unit -> unit
override this.PermitOnly : unit -> unit
Public Sub PermitOnly ()
Public Overridable Sub PermitOnly ()

Implementuje

Poznámky

PermitOnly je podobná Deny, v tom, že oba způsobují selhání zásobníku, když by jinak úspěšné. Rozdíl spočívá v tom, že Deny určuje oprávnění, která způsobí selhání procházení zásobníku, ale PermitOnly určuje jediná oprávnění, která nezpůsobí selhání procházky zásobníku. Zavolejte tuto metodu, abyste měli jistotu, že kód lze použít pro přístup pouze k zadaným prostředkům.

PermitOnly je ignorován pro oprávnění, které není uděleno, protože požadavek na toto oprávnění nemůže být úspěšný. Pokud ale kód nižší v zásobníku volání později volá Demand toto oprávnění, SecurityException vyvolá se, když chůze zásobníku dosáhne kódu, který se pokusil volat PermitOnly. Důvodem je to, že kód, který volal PermitOnly , nebyl udělen oprávnění, i když volal PermitOnly pro toto oprávnění. Zásobník volání je obvykle reprezentován jako rostoucí, takže metody vyšší ve volání zásobníku volání volání nižší v zásobníku volání.

Platí pro