CodeGroup.Children Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví seřazený seznam podřízených skupin kódu skupiny kódu.

public:
 property System::Collections::IList ^ Children { System::Collections::IList ^ get(); void set(System::Collections::IList ^ value); };
public System.Collections.IList Children { get; set; }
member this.Children : System.Collections.IList with get, set
Public Property Children As IList

Hodnota vlastnosti

IList

Seznam podřízených skupin kódu

Výjimky

Pokus o nastavení této vlastnosti na null.

Pokus o nastavení této vlastnosti se seznamem podřízených objektů, které nejsou CodeGroup objekty.

Poznámky

Pořadí podřízených skupin kódu je pro určité skupiny kódu významné.

Poznámka

Vrácená hodnota je kopie podřízeného seznamu kódů. Nepoužívejte vrácený seznam k přidání podřízené skupiny kódu; místo toho použijte metodu AddChild .

Platí pro