CodeGroup.Description Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví popis skupiny kódu.

public:
 property System::String ^ Description { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Description { get; set; }
member this.Description : string with get, set
Public Property Description As String

Hodnota vlastnosti

String

Popis skupiny kódu.

Platí pro