CodeGroup.GetHashCode Metoda

Definice

Získá hash kód aktuální skupiny kódu.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Návraty

Int32

Kód hash aktuální skupiny kódu.

Platí pro