Evidence.GetHashCode Metoda

Definice

Získá hash kód pro Evidence objekt, který je vhodný pro použití v hashovací algoritmy a datové struktury, jako je hash tabulka.

public:
 override int GetHashCode();
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public override int GetHashCode ();
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Návraty

Int32

Kód hash pro aktuální Evidence objekt.

Atributy

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje použití GetHashCode metody. Tento příklad je součástí většího příkladu poskytnutého Evidence pro třídu.

Console.WriteLine(ControlChars.Lf & "Get the hashcode for the evidence.")
Console.WriteLine(("HashCode = " & myEvidence.GetHashCode().ToString()))
Console.WriteLine("\nGet the hashcode for the evidence.");
Console.WriteLine("HashCode = " + myEvidence.GetHashCode().ToString());
Console::WriteLine( "\nGet the hashcode for the evidence." );
Console::WriteLine( "HashCode = {0}", myEvidence->GetHashCode() );

Poznámky

Kód hash pro dvě instance stejných důkazů se může lišit, proto by se kódy hash neměly použít k porovnání dvou Evidence objektů.

Platí pro