Evidence.IsReadOnly Vlastnost

Definice

Získá hodnotu určující, zda je sada důkazů jen pro čtení.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Vždy false , protože sady důkazů jen pro čtení nejsou podporovány.

Poznámky

Kód aplikace obvykle tuto vlastnost nevyu používá.

Platí pro