EvidenceBase.Clone Metoda

Definice

Vytvoří nový objekt, který je úplnou kopií aktuální instance.

public:
 virtual System::Security::Policy::EvidenceBase ^ Clone();
public virtual System.Security.Policy.EvidenceBase Clone ();
public virtual System.Security.Policy.EvidenceBase? Clone ();
abstract member Clone : unit -> System.Security.Policy.EvidenceBase
override this.Clone : unit -> System.Security.Policy.EvidenceBase
Public Overridable Function Clone () As EvidenceBase

Návraty

EvidenceBase

Duplicitní kopie tohoto objektu důkazů.

Poznámky

Duplicitní kopie je úplná kopie, která obsahuje všechny objekty důkazů v kolekci.

Platí pro