Hash.CreateSHA256(Byte[]) Metoda

Definice

Hash Vytvoří objekt, který obsahuje SHA256 hodnotu hash.

public:
 static System::Security::Policy::Hash ^ CreateSHA256(cli::array <System::Byte> ^ sha256);
public static System.Security.Policy.Hash CreateSHA256 (byte[] sha256);
static member CreateSHA256 : byte[] -> System.Security.Policy.Hash
Public Shared Function CreateSHA256 (sha256 As Byte()) As Hash

Parametry

sha256
Byte[]

Bajtové pole, které obsahuje SHA256 hodnotu hash.

Návraty

Hash

Objekt hash, který obsahuje hodnotu hash poskytovanou parametrem sha256 .

Výjimky

Parametr sha256 je null.

Poznámky

Vrácený Hash objekt obsahuje pouze SHA256 vlastnost.

Platí pro