IMembershipCondition.ToString Metoda

Definice

Vytvoří a vrátí řetězcovou reprezentaci podmínky členství.

public:
 System::String ^ ToString();
public string ToString ();
abstract member ToString : unit -> string
Public Function ToString () As String

Návraty

String

Řetězcové vyjádření stavu aktuální podmínky členství.

Platí pro