PermissionRequestEvidence Třída

Definice

Upozornění

This type is obsolete. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.

Upozornění

This type is obsolete. See https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.

Upozornění

Code Access Security is not supported or honored by the runtime.

Upozornění

Assembly level declarative security is obsolete and is no longer enforced by the CLR by default. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.

Definuje důkazy, které představují žádosti o oprávnění. Tuto třídu nelze dědit.

public ref class PermissionRequestEvidence sealed : System::Security::Policy::EvidenceBase
public ref class PermissionRequestEvidence sealed
[System.Obsolete("This type is obsolete. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.")]
public sealed class PermissionRequestEvidence : System.Security.Policy.EvidenceBase
[System.Obsolete("This type is obsolete. See https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.")]
public sealed class PermissionRequestEvidence : System.Security.Policy.EvidenceBase
[System.Obsolete("Code Access Security is not supported or honored by the runtime.")]
public sealed class PermissionRequestEvidence : System.Security.Policy.EvidenceBase
[System.Serializable]
public sealed class PermissionRequestEvidence
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class PermissionRequestEvidence
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Obsolete("Assembly level declarative security is obsolete and is no longer enforced by the CLR by default. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.")]
public sealed class PermissionRequestEvidence : System.Security.Policy.EvidenceBase
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class PermissionRequestEvidence : System.Security.Policy.EvidenceBase
[<System.Obsolete("This type is obsolete. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.")>]
type PermissionRequestEvidence = class
    inherit EvidenceBase
[<System.Obsolete("This type is obsolete. See https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.")>]
type PermissionRequestEvidence = class
    inherit EvidenceBase
[<System.Obsolete("Code Access Security is not supported or honored by the runtime.")>]
type PermissionRequestEvidence = class
    inherit EvidenceBase
[<System.Serializable>]
type PermissionRequestEvidence = class
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type PermissionRequestEvidence = class
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
[<System.Obsolete("Assembly level declarative security is obsolete and is no longer enforced by the CLR by default. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.")>]
type PermissionRequestEvidence = class
    inherit EvidenceBase
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type PermissionRequestEvidence = class
    inherit EvidenceBase
Public NotInheritable Class PermissionRequestEvidence
Inherits EvidenceBase
Public NotInheritable Class PermissionRequestEvidence
Dědičnost
PermissionRequestEvidence
Dědičnost
PermissionRequestEvidence
Atributy

Poznámky

Požadavky na oprávnění zahrnují minimální oprávnění, která kód vyžaduje ke spuštění, oprávnění, která může kód použít, pokud jsou uděleny, ale nejsou povinné, a oprávnění, která kód explicitně žádá, aby nebyl udělen.

Konstruktory

PermissionRequestEvidence(PermissionSet, PermissionSet, PermissionSet)

Inicializuje novou instanci PermissionRequestEvidence třídy s žádostí o oprávnění sestavení kódu.

Vlastnosti

DeniedPermissions

Získá oprávnění, která kód explicitně požádá, aby nebyl udělen.

OptionalPermissions

Získá oprávnění, která může kód použít, pokud jsou uděleny, ale nejsou vyžadována.

RequestedPermissions

Získá minimální oprávnění, která kód vyžaduje ke spuštění.

Metody

Clone()

Vytváří nový objekt, který je kopií aktuální instance.

Clone()

Vytvoří nový objekt, který je úplnou kopií aktuální instance.

(Zděděno od EvidenceBase)
Copy()

Vytvoří ekvivalentní kopii aktuálního PermissionRequestEvidencesouboru .

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.

(Zděděno od Object)
GetType()

Type Získá aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Získá řetězcovou reprezentaci stavu PermissionRequestEvidence.

Platí pro