Publisher Třída

Definice

Upozornění

Code Access Security is not supported or honored by the runtime.", DiagnosticId="SYSLIB0003", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}

Poskytuje digitální podpis sestavení kódu Authenticode X.509v3 jako důkaz pro vyhodnocení zásad. Tuto třídu nelze zdědit.

public ref class Publisher sealed : System::Security::Policy::EvidenceBase, System::Security::Policy::IIdentityPermissionFactory
public ref class Publisher sealed : System::Security::Policy::IIdentityPermissionFactory
public sealed class Publisher : System.Security.Policy.EvidenceBase, System.Security.Policy.IIdentityPermissionFactory
[System.Obsolete("Code Access Security is not supported or honored by the runtime.", DiagnosticId="SYSLIB0003", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")]
public sealed class Publisher : System.Security.Policy.EvidenceBase, System.Security.Policy.IIdentityPermissionFactory
[System.Serializable]
public sealed class Publisher : System.Security.Policy.IIdentityPermissionFactory
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class Publisher : System.Security.Policy.IIdentityPermissionFactory
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class Publisher : System.Security.Policy.EvidenceBase, System.Security.Policy.IIdentityPermissionFactory
type Publisher = class
  inherit EvidenceBase
  interface IIdentityPermissionFactory
[<System.Obsolete("Code Access Security is not supported or honored by the runtime.", DiagnosticId="SYSLIB0003", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")>]
type Publisher = class
  inherit EvidenceBase
  interface IIdentityPermissionFactory
[<System.Serializable>]
type Publisher = class
  interface IIdentityPermissionFactory
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type Publisher = class
  interface IIdentityPermissionFactory
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type Publisher = class
  inherit EvidenceBase
  interface IIdentityPermissionFactory
Public NotInheritable Class Publisher
Inherits EvidenceBase
Implements IIdentityPermissionFactory
Public NotInheritable Class Publisher
Implements IIdentityPermissionFactory
Dědičnost
Publisher
Dědičnost
Publisher
Atributy
Implementuje

Poznámky

Upozornění

Zabezpečení přístupu k kódu (CAS) je zastaralé ve všech verzích rozhraní .NET Framework a .NET. Nedávné verze rozhraní .NET nedotknou poznámek CAS a v případě použití rozhraní API souvisejících s CAS se nevygenerují chyby. Vývojáři by měli hledat alternativní způsoby provádění úloh zabezpečení.

Přítomnost důkazů vytváří PublisherIdentityPermission v sadě grantůPublisher. Pokud je Demand k dispozici for PublisherIdentityPermission, PublisherIdentityPermission porovná se s požadovaným oprávněním, které odpovídá Publisher důkazům.

Důkazy vydavatele jsou založené na podpisech Authenticode X.509v3.

Ve výchozím nastavení zabezpečení přístupu kódu (CAS) nekontroluje Publisher důkazy. Pokud váš počítač nemá vlastní skupinu kódu založenou PublisherMembershipCondition na třídě, můžete zvýšit výkon tak, že vynecháte ověření podpisu Authenticode. Toho dosáhnete tak, že nakonfigurujete modul runtime tak, aby neobsadoval Publisher důkaz pro CAS. Další informace o tom, jak tuto možnost nakonfigurovat a které aplikace ji můžou používat, najdete v <generatePublisherEvidence> tomto prvku.

Konstruktory

Publisher(X509Certificate)

Inicializuje novou instanci Publisher třídy pomocí certifikátu Authenticode X.509v3 obsahující veřejný klíč vydavatele.

Vlastnosti

Certificate

Získá certifikát Authenticode X.509v3 vydavatele.

Metody

Clone()

Vytváří nový objekt, který je kopií aktuální instance.

Clone()

Vytvoří nový objekt, který je úplnou kopií aktuální instance.

(Zděděno od EvidenceBase)
Copy()

Vytvoří ekvivalentní kopii Publishersouboru .

CreateIdentityPermission(Evidence)

Vytvoří oprávnění identity, které odpovídá aktuální instanci Publisher třídy.

Equals(Object)

Porovná aktuální Publisher s zadaným objektem pro ekvivalenci.

GetHashCode()

Získá hash kód aktuálního Certificate.

GetType()

Type Získá aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuálního Publisher.

Platí pro

Viz také